สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คงมณี
3. เด็กชายธนากร  นาคพิจิตร์
4. เด็กหญิงสาธิตา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวดวงพร  โอสถานนท์
2. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย