สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พูลผล
2. เด็กชายนนทพัทธ์   ผิวศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   แสงสุข
2. นางสาวเจนจิรา  บุญตามทัน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัชชัย  ภูบุญล้น
2. เด็กชายอานัส  ลอมะเละ
3. เด็กชายเด็กหญิงกัณฑิมา  กุลจันทร์
 
1. นายจักรี  ชินนะบุตร
2. นางสาวเจนจิรา  บุญตามทัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์   โสดา
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย