สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกวินนา  ภู่พันธุ์
2. เด็กหญิงพรวิลัย  พิมเสน
 
1. นางเยาวภา  มารวย
2. นางสาวขนิษฐา  กิจภักดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  พุ่มแพรพันธ์
2. เด็กชายนนทกิต  แซ่ฝาง
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิสอน
2. นายโสภณ  เยี่ยงสอน