สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ไชยโคตร
 
1. นายโสภณ  เยี่ยงสอน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวลักขณา  ท้วมพงษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิญา  เชิดชู
2. เด็กชายเทพ  -
3. เด็กชายเอกรินทร์  พระพายพาน
 
1. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
2. นางจิราภรณ์  โพธิสอน