สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เนียนทะศาสตร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุดเสน่หา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สรวมศิริ
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุริศา  ไชยอุป
 
1. นางสาวบรรจง  มนต์กสิสูตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 48.8 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นามบุญ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเจริญรัตน์  ชูศรี
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ไพร