สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนาภา  จิตสำราญ
 
1. นางณชาภัช   ธีรานันท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.99 ทองแดง 7 1. เด็กชายกรวิชญ์   แอนโก
2. เด็กชายเศรษฐพงค์  อ่องศรี
 
1. นางสาวนุชจรี  สวัสดิ์วงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายเกริกไกร  ศักดา
 
1. นางณชาภัช   ธีรานันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60.1 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพชรนภาพร  ดรฮี้
 
1. นางสาวสุรีพร  ตันเต็ง