สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ผึ้งผูก
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผกาทิพย์แก่นคำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายนาธาร  เชื่องสุวรรณ
2. เด็กชายสนธิ  ทวีวรรณ
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผกาทิพย์แก่นคำ