สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงบุญฐิตา  นาบุญเรือง
 
1. นางสาวอัญชุลี  ยุทธหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 51.05 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกนกพล  สืบสอน
2. เด็กชายนิธิกร  แก้ววรรณา
 
1. นายสันติ  พึ่งน้ำ
2. นางสุธีรา  พึ่งน้ำ