สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.5 เงิน 11 1. เด็กชายศิวกร  ขุนศรี
 
1. นายสัณห์ชัย  แดงมณี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงนภวรรณ  ตานสานสินทร์
2. เด็กหญิงมณฑิภา  สุขมาก
 
1. นายกรกมล  ผาวันดี
2. นางประนอม  ผาวันดี