สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตรเทพ  มุขจีน
2. เด็กชายธีรชัย  ไตรราช
3. เด็กชายเสกสรรค์  บุญบรรจบ
 
1. นายวีรวัฒน์  แสงลี
2. นางสาวนุชจรีย์   พรหมลา