สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.47 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภูผา  อิ่มอุไร
2. เด็กชายศุภกฤต  ศรีสุภา
 
1. นางทิพย์วรรณ  ดับโรค
2. นายเกษมศรี  ศรีภา