สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิชดา   ทองมาก
2. เด็กชายยศวรรธน์  ผลเสาวภาคย์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กำไรทอง
4. เด็กชายวีรภัทร  พรมงาม
5. เด็กชายวีรยุทธ  คล้อยจันทึก
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญมาก
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นายภาสกร  บัวบรรจง
3. นายสุเทพ  บุญมาก