สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แจ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  สาระโภค
 
1. นางสาวซูรีต้าร์  เขียวแพร
2. นางสาวชวาลา  เพ็ชร์เขียว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงวินัณดา  บุญสุวรรณ์
 
1. นางสาวบานชื่น  พัศดุ