สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นพพวง
2. เด็กชายพัฒนะพร  วัดปั้น
 
1. นางสาวสมทรัพย์  จรูญธรรมพินิจ
2. นางศิริรัตน์  วงค์ษา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีระภัทร  แป้นปลัด
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาคอุดม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พันจันทึก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62.7 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นพพวง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิลปวงษอินทร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นพพวง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์ปุ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์งาม
3. เด็กหญิงไข่มุก  เนม
 
1. นางสาวจิราพร  เนาคำแพง
2. นางสาวสมทรัพย์  จรูญธรรมพินิจ
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ปุ่น
 
1. นางศิริรัตน์  วงค์ษา
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน