สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นพพวง
2. เด็กชายพัฒนะพร  วัดปั้น
 
1. นางสาวสมทรัพย์  จรูญธรรมพินิจ
2. นางศิริรัตน์  วงค์ษา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิลปวงษอินทร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน