สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาคอุดม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พันจันทึก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์ปุ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์งาม
3. เด็กหญิงไข่มุก  เนม
 
1. นางสาวจิราพร  เนาคำแพง
2. นางสาวสมทรัพย์  จรูญธรรมพินิจ
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ปุ่น
 
1. นางศิริรัตน์  วงค์ษา