สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เนื่องจากนาค
2. เด็กชายสิทธินนท์  สะโรบล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสมบัติ
2. นายธเนศวร  อุตรสี