สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงพีรดา  สายบัว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์คำภู
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสมบัติ
2. นายธเนศวร  อุตรสี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กองหา
2. เด็กชายอาทิตย์  เกาะยางเผือก
 
1. นายบุญธรรม  มาดี
2. นางสุภาพร  กรุณา