สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา  ไม้คำมะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุพรมอินทร์
 
1. นางยุวลักษณ์  ศรีหาคลัง
2. นางพรรณราย  บุญแผง