สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรเดช
2. เด็กหญิงพิยดา  จีระ
3. เด็กหญิงรัชญา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวชญาภา  แก้วสุวรรณ์
2. นางจันทรา  ทองพราย