สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   พุ่มเจริญ
 
1. นายอนันต์   ธนชัมพูนทกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพีรฉัตร   ฮวดเจริญ
2. เด็กหญิงลักษณา   เข็มจรูญ
3. เด็กหญิงวรรัตน์   บ่างกองกูล
 
1. นางสาวเกศกนก   ดาสมกุล