สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปรีชากร   พรมภิบาล
 
1. นางสาวพีรกานต์   งามดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิติกร  มากบุญ
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่เฮง
 
1. นางกานดา   อาจวิชัย
2. นายปรัชญา  ภัทรกำจร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญจนาพร   คำกลาง
2. เด็กหญิงนันทนา   นากา
3. เด็กหญิงสิริกานดา   มณีเนตร
 
1. นายมานะศักดิ์   หมื่นภักดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรจนา   คะเสนา
2. เด็กหญิงสุชัญญา   เตชะมา
 
1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศศิประภา   ทุมมาจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิชาดา   สาธุชาติ
 
1. นางพัทธนันท์   สาธุชาติ