สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายธิตินันท์    ยอดสิงห์
 
1. นางดสณี   สมใจ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชุติมา   พอควร
 
1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิประภา   ทุมมาจันทร์
 
1. นางพัทธนันท์    สาธุชาติ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชนี   แซ่ซั้ง
 
1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์