สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกฤษณะ  กลิ่นหอม
 
1. นางปราณี  ยวงแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 38.32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณภัทร  ยอดพิมาย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชื่นคุ้ม
 
1. นางนิรินทร์ทิรา  ชินสา
2. นายอาทิตย์  พาระแพง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประชาตรี
 
1. นายวิระ  หาดขุนทด