สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกาญจนภัทร  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงฐิดาภา  ปิ่นประดับ
3. เด็กหญิงวิภาพร  มนตรีนอก
 
1. นายอาทิตย์  พาระแพง
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.45 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์หอม
2. เด็กชายวรเมธ  ดีจอง
 
1. นายอาทิตย์  พาระแพง
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประยันตัง
 
1. นางนิรินทร์ทืรา  ชินสา