สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50.6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อุ่นติ้ว
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  บุญรอด
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ขวัญทอง
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
2. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนันทนา  ลีลาศ
 
1. นางเมตตา  อุ้มพิมาย