สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณริน    สิทธิธนาสุทธิ์
 
1. นางเกษร  แจ่มใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศิลาเฮ้า
 
1. นางเกษร  แจ่มใส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์งาม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิฉายะโรจน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นางสาวศรีรัตน์  ตุ้มพันธุ์