สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัลญา  สุภาวะหา
 
1. นางนุศรา  ทองสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์พูล
 
1. นางสาวพัชรมัย  พระพิมล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แรมสว่าง
2. เด็กชายภัทรพันธ์  เดชเดิม
 
1. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
2. นายพรศักดิ์  อินทนิล