สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญรอดสำราญ
 
1. นายพัชรพล  เชิดพงษ์
2. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายไตรภพ  เบญจาทิกุล
 
1. นายพัชรพล  เชิดพงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุดเสน่หา
2. เด็กชายเจษฎายุทธ  ราชบุญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
2. นางเมทินี  ทองจันทรา