สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเกตศรินทร์  คำริยา
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ดาษดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภสอน
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญลา
 
1. นางสาวนุสรา  ทองอินทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  ดอนผา