สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.06 ทองแดง 7 1. เด็กชายชิณเทพ  อุตมะ
2. เด็กชายศิวพงษ์  สำรวมจิตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอนผา
2. นางสาวนุสรา  ทองอินทร์