สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณธิดา  ถาวร
2. เด็กหญิงอลิสา  รัตนตรัยภพ
 
1. นางสาวชวพร  วงษ์ภักดี
2. นางอารีรัตน์  จันโท