สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศริญญา   เสน่หา
 
1. นางอำไพ  คำศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรชนก   งามศิริ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ดวงเจริญ
 
1. นางอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางวาสนา  พุ่มนิคม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล   งามศิริ
2. เด็กหญิงญาณิสรา  ภาษิต
3. เด็กหญิงศริญญา  เสน่หา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กชายจิรชัย   สุขมะ
2. เด็กหญิงจิราพัชร   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธารวิมล   เขตรเขื่อน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ชื่นนอก
2. นางสาวปารีณา  คงประสิทธิ์