สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรสุดา   ศรีวันทา
 
1. นางสาววรรณิฐา   จันทป
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายธนากร  ทันสมัย
3. เด็กชายรณกร  อินทร์สม
 
1. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
2. นางสาวกนกกาญจน์   พัฒนบุญศิริ