สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูริภัทร  พาธุระ
2. เด็กชายวันเฉลิม  อุดร
 
1. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
2. นายสมคิด  สมดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  รัตนแก้ว
 
1. นายสมคิด  สมดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 39.89 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนิษฐ์  แหลมทองหลาง
2. เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นางวิรัลยุพา  พรมโสภา