สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ณรงค์หนู
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคภักดี
 
1. นางสาวขวัญใจ  เฉลียวกิจ
2. นางสาวอภิรดี  บุญเผือก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชยุตรา  ธารไชย
 
1. นางสุนันทา  โกธา