สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายกะลอง  เรียมชัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มลาย
 
1. นางสาวรัตติกา  มีอนันต์
2. นางสาวนงค์นุช  อังคะศิริ