สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฐานพัฒน์  บุษยทริกากรณ์
 
1. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงสมร
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนพร  นัตสาสงค์
 
1. นายวรวิทย์  แสนวงษ์