สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปานจินดา
 
1. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปาจารีย์  ประจงรักษ์
 
1. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรดลย์  สื่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุฐิตา  คำสามารถ
 
1. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล
2. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล