สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุขโข
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำมะอุ
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง