สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญากร  เวชวิรัช
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันยวีร์  สื่อสุวรรณ
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีศักดิ์รัตนา
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง