สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 58.62 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  สวัสดี
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  ดีเมือง
 
1. นางสาววราภรณ์  มีชัย
2. นางสาววันวิสาข์  สายพนัส