สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทลักษณ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพลิศฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายธนวิชญ์  เงินกรุง
3. เด็กชายสาโรจน์  ทองอ่วม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพลิศฤทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  รอดมั่นคง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  สานศรี
2. เด็กชายวาสนา  บุญ
3. เด็กชายเบือน  สาด
 
1. นายสุรพล  บริสัย
2. นายสมคิด  นาวาพนม