สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายธนวิชญ์  เงินกรุง
3. เด็กชายสาโรจน์  ทองอ่วม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพลิศฤทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  รอดมั่นคง