สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายนันธพัฒน์  ดุลคนิจ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สวดสวัสดิ์
3. เด็กชายเขมรัตน์  วิเศษกุล
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ