สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มะไลย์
 
1. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชไมพร  เครือคำ
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายบวรพจน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนัชญา  คำทา
2. เด็กหญิงรรินทร์  ผูกผา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมวิจิตร
 
1. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
2. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย