สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  สระบุรินทร์
2. เด็กชายนราธิปต์  โสเสมอ
3. เด็กชายเฉลิมชนม์  โสภารัตน์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  มณฑศก
2. เด็กหญิงลักษมีกานต์  นพกาล
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสงคราม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟ้าลิขิต
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย