สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายโยธิน  นาคพุ่ม
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ยุสินธุ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.6 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  นาไร
 
1. นางสาวคริษฐา  ศรีวิชา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 16 1. เด็กชายสิวต้อง  ตางมี
 
1. นางสาวปิยธิดา  เตียวติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงสิวไมค์  ตางมี
 
1. นางสาวปิยธิดา  เตียวติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แดงเจริญ
 
1. นางสาวปิยธิดา  เตียวติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปาณรพี  หอระตะ
 
1. นางสาวกชกร  ก้านบัว