สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  นพภาลี
2. เด็กหญิงนิศาชล  แหนลำใย
3. เด็กชายเมธา  บุญมาลี
 
1. นางสาวปัทมา  ขันทับ
2. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์