สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายศิวรัฐ  ศิลลา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เปลี่ยมปลื้ม
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
2. นายดนัย  ตันเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  โงนมณี
 
1. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิด  ปืน
2. เด็กชายพงศกร  วัฒนานุกูลพงศ์
3. เด็กชายภัทรพล  ป้องประสิทธิ์
4. เด็กชายสุธีรภัทร์  คำจันทร์
5. เด็กชายเจษฎา  บุษดีวงค์
6. เด็กชายเอื้อย  คง
 
1. นายสมปอง  สังข์ทอง
2. นายยงยุทธ  นกงาม
3. นางสุนีย์  สุภาพรม